ITN doo Beograd | Sva prava zadržana © 1992 - 2017 | Dodaj sajt u omiljene | Preporuči stranicu | Uslovi korišćenja | Zaštita privatnosti
Logovanje za saradnike
GEA Refrigeration

ITN Group je generalni zastupnik i distributer kompanije GEA Refrigeration za teritoriju Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U svom portfoliu GEA Refrigeration ima klipne i vijčane kompresore i kompresorske agregate, čilere za hlađenje i klimatizaciju, kontinualne tunele za brzo zamrzavanje, vazdušne hladnjake, industrijske ledomate, sušač za amonijačne sisteme, purger za otklanjanje nekondenzabilnih gasova iz rashladnih sistema, ventile i komponente za industrijsku rashladu, kao i kontrolere za upravljanje, kako pojedinačnim jedinicama, tako i kompletnim rashladnim instalacijama.GEA Refrigeration, kao deo internacionalne GEA grupacije, postala je sinonim za tehnologiju industrijskog hlađenja. Još od kraja 19. veka nudi rešenja u oblasti procesnog hlađenja, hlađenja proizvoda, kao i održavanja temperature robe pri transportu. Velikim iskustvom, konstantnim inovacijama i nuđenjem tehnološki najboljih rešenja, GEA Refrigeration postala je lider na tržištu sa proizvodima i rešenjima koja su pronašla svoju primenu u sledećim sektorima:

- mlinsko-pekarska industrija
- mlekarska industrija
- industrija alkoholnih i bezalkoholnih pića
- industrija za predradu voća i povrća
- mesnoprerađivačka industrija
- kondistorska industrija
- industrija za preradu i proizvodnju ulja
- industrija za konzerviranje ribe
- hemijska i petrohemijska industrija
- farmaceutska industrija
- transportna vozila (kamioni, autobusi, železnica)
- supermarketi i distributivni centriGEA Refrigeration se fokusira na razvoj dugotrajnih i efikasnih proizvoda koji koriste prirodne rashladne fluide koji nisu štetni po životnu okolinu. Veliki napori se ulažu u razvoj energetski efikasnih sistema koji su u skladu sa najsavremenijim ekološkim standardima. Na ovaj način se omogućava ekonomično i ekološko izvršavanje procesa, čime se održava životni standard i obezbeđuje kvalitet života za buduće generacije.

Inovacije su pokretačka snaga kompanije, koje za cilj imaju smanjenje emisije CO2 i razvoj tehnologije prilagođene prirodnim rashladnim fluidima (amonijak i CO2). Kao rezultat ove politike u portfoliu GEA Refrigeration može se pronaći veliki broj mašina baziranih na prirodnim rashladnim fluidima. Ovi fluidi se dominantno koriste u sve većem broju sektora industrije jer nude maksimalnu zaštitu životne sredine, bez dodatnih ulaganja i uz poboljšanje performansi.
Bez obzira o kojoj grani industrije se radi, ITN Group, kao ovlašćeni distributer kompanije GEA Refrigeration, može da ponudi rešenja prilagođena specifičnim potrebama proizvodnog procesa. Višedecenijsko iskustvo i veliki broj referentnih projekata, kako u izradi novih tako i rekonstrukciji postojećih postrojenja, najbolja je preporuka da izaberete GEA Refrigeration i ITN Group kao vaše partnere za rashladnu tehniku. Takođe, naša podrška ne prestaje nakon puštanja opreme u rad. Inicijalno puštanje kompleksnih sistema u rad i optimizacija parametara samo je prvi korak nakon kojeg pružamo podršku tokom rada instalacije, obezbeđujemo optimalno održavanje i snabdevanje rezervnim delovima.

GEA Refrigeration objedinjuje brendove:

- Bock
- Grasso
- Geneglance
- GEA Frezing
- AWP

U okviru pomenutih brendova GEA Refrigeration, u ponudi su sledeći proizvodi:

GEA Bock- poluhermetički klipni kompresori, koji obuhvataju veliki opseg kapaciteta, sa inovativnom i modernom tehnologijom kompresora, sa 2, 4, 6 ili 8 cilindara, pogodni za sve rashladne fluide, uključujući i CO2;

- kompresori otvorenog tipa, sa odvojenim pogonom i mogućim prenosom obrtnog momenta putem V remenja ili direktnim kuplovanjem motora, omogućavaju primenu za gotovo sve vrste pogona i rad sa svim aktuelnim rashladnim fluidima, uključujući i NH3;

- kompresori otvorenog tipa za primenu u transportnom hlađenju i klimatizaciji autobusa, koje odlikuje izrada kućišta od aluminijuma, čime se obezbeđuje mala težina i dimenzije, te mogućnost rada sa velikim brojem obrtaja, što su samo neke od karakteristika ovog tipa kompresora, koji se izrađuju sa 2, 4 ili 6 cilindara;

GEA Grasso

- klipni kompresori V serije, kojom je GEA otvorila novu eru u industrijskom hlađenju, gde se svaka komponenta optimizira u cilju postizanja najmanje moguće cene koštanja, kroz uštedu energije, pouzdanost i smanjenje troškova održavanja sa minimalnim prekidima u radu, a neke od najvažnijih njihovih karakteristika su: jedinstveno vareno čelično kućište, monitoring servisnih intervala, izdržljivi aksijalni valjkasti ležajevi, najniži trošak vlasništva (TCO) na tržištu, rashladni fluid - NH3;- klipni kompresori 5HP serije za rad sa CO2 kaskadnim rashladnim sistemima i NH3 toplotnim pumpama, a neke od najvažnijih karakteristika su: kompaktno kućište od modularnog livenog gvožđa, dizajnirani za rad sa pritiskom do 50 bar, izdržljivi aksijalni valjkasti ležajevi, moguća kontrola broja obrtaja (500 - 1500 o/min);- vijčani kompresori za industrijsko hlađenje i klimatizaciju, serija SH (231 - 372 m3/h), MC (471 - 860 m3/h) i LT (805 - 8560 m3/h), standardno dizajnirani za rad sa pritiskom do 28 bar, sa dostupnim modelima za rad sa višim pritiskom, do 52 bar, a na zahtev za neke modele i do 63 bar, najpogodniji za primenu na niskim temperaturama, za otapanje toplim gasom u CO2 kaskadnim sistemima i za toplotne pumpe;- vijčani kompresorski agregati koji pronalaze svoju primenu u prehrambenoj industriji, hemijskoj industriji, klimatizaciji i transportu, sa četiri standardne serije SP1 (jednostepeni agregati, 22 modela, koji pokrivaju kapacitet 130 do 5700 kW), SP2 (dvostepeni agregati, 18 modela, koji pokrivaju kapacitet 135 do 2100 kW), SPduo (tandem agregati, 15 modela, koji pokrivaju kapacitet 250 do 3200 kW) i SSP1 (jednostepeni agregati, 9 modela, koji pokrivaju kapacitet 542 do 2160 kW), pogodni za rad kako sa prirodnim tako i sa svim ostalim uobičajenim rashladnim fluidima, osim SSP1 serije koja je namenjena isključivo za NH3;- klipni kompresorski agregati, serija V i 5HP, dizajnirani za procese hlađenja i zamrzavanja u srednjim i velikim industrijskim postrojenjima, poznati po jednostavnosti i dugom veku trajanja, koji sadrže: efikasne odvajače ulja, V-remenje lako za održavanje ili pogonsko vratilo za direktno kuplovanje, robustno postolje i najmoderniji elektronski sistem kontrole sa indikacijom predstojećih servisnih intervala;- čileri za potrebe industrijskog hlađenja i klimatizacije koji rade sa amonijakom, prirodnim rashladnim fluidom, i imaju visok koeficijent energetske efikasnosti (EER), optimalnu vrednost ekvivalentnog ukupnog zagrevnog dejstva (TEWI) i malu količinu amonijaka u sistemu; modeli su: BluAstrum (za aplikacije hlađenja i klimatizacije u temperaturskom opsegu -15 do +15 oC), FX GC i FX GCduo (sa jednim, odnosno dva klipna kompresora i preplavljenim pločastim izmenjivačem kao isparivačem), FX P i FX Pduo (sa jednim, odnosno dva vijčana kompresora i preplavljenim pločastim izmenjivačem kao isparivačem), Ingenium Plus (sa jednim klipnim kompresorom, dobošastim kondenzatorom i preplavljenim dobošastim isparivačem), Ingenium Compact Plus čiler (za spoljašnju ugradnju, sa jednim klipnim kompresorom, preplavljenim dobošastim isparivačem i vazduhom hlađenim kondenzatorom) i DX LR Compact (za spoljašnju ugradnju, sa jednim vijčanim kompresorom, dobošastim isparivačem sa suvom ekspanzijom i vazduhom hlađenim kondenzatorom);- toplotne pumpe sa klipnim i vijčanim kompresorima, dizajnirane za visoke pritisake i temperature kondenzacije, koje su efikasne ne samo za rad niskotemperaturskih grejnih sistema, već i za isporuku toplote u industrijskim procesima; modeli su: FX GC (sa klipnim kompresorom, preplavljenim pločastim isparivačem i pločastim kondenzatorom, maksimalni pritisak 50 bar i temperatura do 82 oC), FX P (sa vijčanim kompresorom, preplavljenim pločastim isparivačem i pločastim kondenzatorom, maksimalni pritisak 52 bar i temperatura do 82 oC);- sušač amonijaka, koji pretstavlja vrlo koristan dodatak svakoj amonijačnoj rashladnoj instalaciji, eliminiše infiltriranu vodu iz rashladnog kruga, čak i za vreme rada instalacije; prisustvo vode u amonijačnom rashladnom sistemu značajno utiče na temperaturu isparavanja i samim tim na efikasnost instalacije, čak i pri malim količinama može uticati na temperaturu isparavanja do 1K, čime se povećava potrošnja energije za 3%; pored povećanja troškova, prisustvo vode dovodi do korozije, gubitka svojstva ulja i formiranja taloga, što dovodi do povećanja troškova održavanja;- purger, automatski prečišćavač vazduha koji uklanja nekondenzabilne gasove iz rashladnog sistema i značajno doprinosi poboljšanju efikasnosti svakog industrijskog rashladnog postrojenja; primenom ovog uređaja ostvaruje se ušteda energije koja je obično toliko velika da se inicijalna investicija u purger vrati u vrlo kratkom periodu, jer postrojenje radi sa maksimalnom efikasnošću, smanjuje se broj radnih sati kompresora i ventilatora kondenzatora, čime se produžava životni vek čitave instalacije;- elektronski kontrolni sistemi, bilo za kontrolu pojedinačnih jedinica ili kompletnih rashladnih sistema; GEA Grasso u svojoj ponudi ima: GEA Omni kontrolni sistem (jedinstven sistem za monitoring i kontrolu ne samo GEA komponenti, već i komponente drugih proizvođača), GSC kontroler (za monitoring i upravljanje Grasso klipnim i vijčanim kompresorima, agregatima i čilerima), GMM monitoring (za Grasso kompresore V serije, kojim se mere relevantni parametri na osnovu kojih se određuje interval održavanja, čime se omogućava fleksibilan interval održavanja u skladu sa stvarnim potrebama);GEA Geneglace

- industrijski ledomati, GEA Geneglace je prvi proizvođač ledomata u Evropi sa više od 50 godina iskustva i brendom vrhunskog kvaliteta, koji sa više od 40 modela ledomata nudi najveći opseg proizvoda ovog tipa na tržištu; u ponudi su generatori leda kapaciteta 500 kg do 50 tona na dan, koje je neophodno priključiti na postojeći rashladni sistem, generatori leda sa rashladnim agregatom, kapaciteta 350 do 26000 kg leda na dan, generatori leda za brodove, dizajnirani da izdrže ljuljanje broda i korozivnu morsku atmosferu, uređaji za skladištenje leda, uređaji za sabijanje leda u kocke, kontejnerska postrojenja za proizvodnju leda, uređaj za proizvodnju i skladištenje tečnog leda.GEA Freezing

Od 2009. godine GEA, pod brendom GEA Frezzing, objedinjuje kompanije Aerofreeze, Eurotek i Intec, koje zajedno pružaju veliki izbor protočnih tunela za zamrzavanje i hlađenje. GEA Freezing nudi inovativna rešenja u skladu sa željama i potrebama korisnika. Vrhunskom tehnologijom, višedecenijskim iskustvom i ugradnjom najboljih komponenti, izdvojila se kao lider u ovoj oblasti. GEA Freezing nudi sledeće tipove protočnih tunela za hlađenje i zamrzavanje:

- protočni tuneli za zamrzavanje i hlađenje proizvoda upakovanih u ambalažu, koji mogu da zamrzavaju proizvode u kartonskoj kutiji, ambalaži od plastike ili celofanu; postoje dva tipa tunela: GEA I-SRT (kapaciteta 1500 do 14000 kg/h) i GEA I-VRT (kapaciteta 4500 do 40000 kg/h);- HVF serija, koja funkcioniše tako što se pomoću mlaznica velikom brzinom usmerava hladan vazduh iznad i ispod proizvoda; na ovaj način se postiže veoma brzo hlađenje, mali kristali leda, a samim tim i vrlo kvalitetno zamrzavanje; ovaj princip zamrzavanja se primenjuje za proizvode koji imaju veliki površinu i relativno malu težinu, npr. pljeskavice i drugi pljosnati proizvodi;- spiralni tuneli za zamrzavanje i hlađenje, serije GEA A-Tec, GEA E-Tec i GEA Maxi-Stack, omogućavaju izuzetno higijensko, fleksibilno i efikasno zamrzavanje i hlađenje proizvoda, kapaciteta do 7 tona na čas; pomoću velikog protoka vazduha i visoko učinkovitih isparivača, omogućava se maksimalni prenos toplote i samim tim optimalni kvalitet proizvoda;- IQF tuneli za zamrzavanje i hlađenje: serija GEA AY (za hlađenje i zamrzavanje voća i povrća, omogućava visok prinos pomoću Long Wave Fluidization™, kapaciteta do 25 t/h), serija GEA A (namenjena za prženi krompir, kapaciteta do 25 t/h) i serija GEA S (koja može da se koristi za sve namene gde je potrebna fleksibilnost i postoji mogućnost loma proizvoda nakon zamrzavanja).GEA AWP

GEA AWP u svom proizvodnom programu ima ventile i komponente koji se primenjuju u industrijskom hlađenju. Mogu se koristiti sa svim prirodnim rashladnim fluidima, nekorozivnim gasovima i tečnostima i rashladnim rastvorima. AWP nudi veliki izbor zaustavnih, regulacionih, nepovratnih, trokrakih, sigurnosnih, prestrujnih ventila, ventila za regulaciju uljnog pritiska, brzo-zatvarajuće ventile, filtere, kuglaste i leptiraste ventile, vidna stakla i fitinge.