ITN doo Beograd | Sva prava zadržana © 1992 - 2017 | Dodaj sajt u omiljene | Preporuči stranicu | Uslovi korišćenja | Zaštita privatnosti
Logovanje za saradnike
Untitled Document
Brand manager :
Dragan Branković
+381 63 214 186
+381 11 3160 328
kontakt e-mail
Brand manager :
Ivan Pejović
+381 63 267 494
+381 11 2104 245
kontakt e-mail
Brand manager :
Radenko Komatina
+381 63 830 2033
+381 11 2198 662
kontakt e-mail
SILOSI I PODNA SKLADIŠTA

Kompanija PRIVE postoji od 1946. godine., i specializovana je za proizvodnju silosa za smeštaj žitarica 1958. godine. Protekle godine su poslužile da se za PRIVE kvalitet čuje na svim kontinetima - PRIVE tehnologija i znanje su prepoznatljivi u celom svetu.

Kvalitet je uvek bio prioritet za PRIVE. Zidovi ćelija su izrađeni od čelika visoke granične elastičnosti sa prevojima 104x12 mm. Ovi blagi prevoji omogućuju bolje klizanje zrna uza zid sa minimalnim uzdizanjem prašine. Noseći profili su spoljni, razmaknuti 93 cm. Galvanizacija je Z450 (450 gr cinka/m2). Vijci su svi toplo pocinkovani potapanjem u rastopu cinka, što je daleko bolje od elektro metode. Ova visoko kvalitetna metoda cinkovanja daje veliku otpornost na koroziju, pa i otuda 10.-togodišnja garancija na PRIVE proizvode.
Pasarele, mostovi, merdevine za pristup silosima, su projektovani i proizvedeni u PRIVE-u. Napravljeni su takođe od pocinkovanog čelika sa 450 gr cinka/m2. Širina pasarela i mostova se prilagođava potrebnoj opremi za transport žitarica.
Krov se izvodi od čeličnog lima prekrivenog alu-cinkom AZ185 koji je otporniji na koroziju. Limovi su, radi povećanja mehaničke čvrstoće, profilisani. Noseća konstrukcija krova je izrađena od profila pocinkovanog čelika Z450, izdržljiva na veće padavine i akumulaciju snega na krovu.PROIZVODNI PROGRAM
- INDUSTRIJSKI SILOSI SA RAVNIM DNOMOS SERIJA
Montira se na ravne temelje. Namenjena je centralnom gravitacionom pražnjenju. Proračunata je za smeštaj suvih žitarica koje su lako sipljive (žito, kukuruz , soja , ječam, suncokret i ostalo). Prečnik je od 2,68 m do 31,98 m. Visina standardna do 27,51m.
Zavisno od visine noseći spoljni profili su oblika Ώ ili C. Silos je ankerisan za podlogu anker vijcima i prirubnicama, koje omogućuju dilataciju prilikom punjenja silosa.

SERIJA SF/SFX ZA INDIVIDUALNE PROIZVOĐAČE
Ovi silosi su posebno koncipirani u pogledu ekonomičnosti, a respektujući norme i standarde. Takođe imaju 10.-togodišnju garanciju. Spoljni zidovi su od čeličnog pocinkovanog lima Z450 , vijci su toplo pocinkovani, a krov je alu-cinkovan AZ185. Proizvode se za unutrašnju i spoljnu montažu sa krovom. Postoji više načina provetravanja žitarica: pomoću mreže polukružnih tunela, kvadratnih urezanih tunela, ventilacionog konusa i perforiranog poda.

SERIJA TAMPON SILOSA SA KONUSNIM DNOM
Imaju konusno dno 45 radi obezbeđenja potpunog pražnjenja gravitacijom. Potporna konstrukcija i krovna konstrukcija su od čeličnih toplo pocinkovanih profila Z450.SERIJA SILOSA REZERVOARA
Odgovaraju za skladištenje vode (za reciklažu vode u povrtarstvu ili skladištenje vode kao hidranta) ili radi skladištenja osoke. U svakom slučaju unutrašnja opna je nužna radi dihtovanja. Dostupni su u raznim veličinima.
PODNA SKLADIŠTA

Podna skladišta su prijemna mesta za praškasti i zrnasti materijal i prvi su objekti u lancu prerade. Ona omogućavaju prečišćavanje materijala u potrebnoj meri koja zavisi od namene i dalje prerade. Ako su u pitanju žitarice, koje pritom trebaju da se suše, neophodno je dobro predčišćenje kako bi se sprečilo zagušenje. Nakon toga potrebno je i pravo čišćenje da bi se omogućilo sigurno čuvanje robe na duže vreme.