ITN doo Beograd | Sva prava zadržana © 1992 - 2017 | Dodaj sajt u omiljene | Preporuči stranicu | Uslovi korišćenja | Zaštita privatnosti
Logovanje za saradnike
Untitled Document
Brand manager :
Dalibor Šutanovac
+381 63 860 1520
+381 11 2198 662
kontakt e-mail
Brand manager :
Dušan Jovanović
+381 63 634 332
+381 11 3160 328
kontakt e-mail
Više informacija na :
OPREMA ZA FARME

ITN GROUP Vam, u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu, nudi izbor i najoptimalnije rešenje za kompletno opremanje Vaše farme.

Ceo proces PROJEKTOVANJA I OPREMANJA STOČARSKIH OBJEKATA možemo predstaviti u četiri faze:
- Analiza i izbor rešenja (analiza predloženih rešenja za objekat i opremu, izbor najboljeg za Vašu farmu)
- Projektovanje i definisanje ulaganja (izrada projekta sa svom tehničkom dokumentacijom)
- Nadzor nad izvođenjem i ugradnjom opreme (organizacija i stručni nadzor nad izgradnjom i tehnološkim opremanjem objekta)
- Tehnički pregled, upotrebna dozvola, puštanje u rad (organizacija tehničkog pregleda, dobijanje upotrebne dozvole i funkcionalno puštanje u rad).

U širokoj paleti opreme renomiranih svetskih proizvođača nudimo Vam:
- izmuzišta,
- kompletan mobilijar za štale - pojilice, hranilice i pregrade,
- opremu za pripremu obroka,
- uređaje za izuzimanje silaže, senaže i kabastih hraniva,
- uređaje za pripremu, miksovanje i distribuciju stočne hrane,
- opremu za tretman i manipulaciju čvrstim i tečnim stajnjakom - separatori, mešači i pumpe
- oprema za čišćenje i izđubrivanje
- oprema za aplikaciju tečnog i čvrstog stajnjaka - cisterne i rasturači

LA GEE


COSNET


MAŠINA ZA PUNJENJE VREĆA SILAŽOM

Mašina formira vreće u kojima se skladišti silirani materijal - lucerkina senaža, silaža od cele stabljike kukuruza, sačma, i dr. Vreće mogu biti različitog prečnika (do 3 m) i dužine (do 75 m). Brzo punjenje vreća i velika gustina pripremljene mase garantuju minimalne gubitke suve materije i visok kvalitet silaže. Silaža ima veću zbijenost nego u bilo kom drugom sistemu skladištenja i ne zavisi od vremenskih prilika. Sem toga, punjenje se može prekinuti, pa opet nastaviti, odnosno vreća se može zatvoriti i otvoriti.

Takođe, u ponudi ITN GROUP-a se nalaze i specijalne prekrivke za silo trenčeve, koje omogućavaju dugotrajno očuvanje hranljivih sastojaka stočne hrane.