ITN doo Beograd | Sva prava zadržana © 1992 - 2017 | Dodaj sajt u omiljene | Preporuči stranicu | Uslovi korišćenja | Zaštita privatnosti
Logovanje za saradnike
Untitled Document
Brand manager :
Dalibor Šutanovac
+381 63 860 1520
+381 11 2198 662
kontakt e-mail
Brand manager :
Lazar Čemerlić
+381 63 314 017
+381 11 2104 196
kontakt e-mail
Brand manager :
Slaven Soldo
+381 63 214 880
+381 11 3160 328
kontakt e-mail
Brand manager :
Radenko Komatina
+381 63 830 2033
+381 11 2198 662
kontakt e-mail
HARDI - The Sprayer

Kompaniju HARDI osnovao je Hartvig Jensen 1957.god. Od 2007.god. HARDI posluje u sistemu EXEL Industries. Kao svetski lider u tehnologiji zaštite bilja, kompanija je prisutna u tri glavna segmenta: industrija - kompletna oprema za tečnosti, viskozne i praškaste proizvode, potrošači - ručne prskalice za dvorišta i bašte i poljoprivreda - polja, voćnjaci i vinogradi. HARDI danas poseduje proizvodne pogone u Francuskoj, Španiji, Australiji, Severnoj Americi i Danskoj, kompanije u Skandinaviji, Nemačkoj i Velikoj Britaniji, i uvoznu i distributivnu mrežu po celom svetu.

Ponuda HARDI prskalica obuhvata nošene - modeli NK i MASTER Plus, vučene - modeli RANGER, NAVIGATOR i COMMANDER, i samohodne ALPHA Evo i SARITOR. U ponudi se posebno ističu prskalice sa vazdušnom podrškom TWIN AIR ASSISTANCE - modeli MASTER TWIN STREAM i COMMANDER TWIN FORCE.


Nošene prskalice

Kada vam je potrebna pouzdana prskalica, povećanog kapaciteta i jednostavna za održavanje i servisiranje. Ove prskalice pružaju konstantnu dozu bez obzira na brzinu kretanja traktora ili na broj otvorenih ventila sekcije. Čvrsti polietilenski rezervoar ima duboko dno koje osigurava potpuno pražnjenje, čak i pri velikim nagibima. Oblik rezervoara obezbeđuje jednostavno ispiranje uz pomoć dizni.Osnovnu ponudu čini serija NK, sa zapreminom rezervoara 200-800 l, i rasponom krila 6-12 m. Kapacitet pumpe je 16-114 l/min, a šasija je tretirana cink-fosfatom pre nanošenja poliesterskog praha tako da pruža odličnu otpornost na vremenske i hemijske uticaje. Otvaranje/zatvaranje krila, kao i podešavanje visine, je ručno. Svaka prskalica je standardno opremljena jedinstvenom i pouzdanom kontrolnom jedinicom BK-180, koja dolazi sa dužom listom opreme: sigurnosni ventil, manometar, nosač dizni sa polukapnim ventilom, regulator sa vazdušnim filterom, ugrađen mešač za hemikalije u rezervoaru, minimalno tri distributivna ventila sa sistemom stalnog pritiska.
Serija MASTER Plus ima rezervoare zapremine 800-1.800 l, i raspon krila 12-28 m. Pumpa je kapaciteta 114-194 l/min. Prskalica je dizajnirana tako da je masa blizu traktora, pa je centar gravitacije nizak. Šasija je veoma izdržljiva i dugotrajna, dok integrisani oslonci bezbedno stabilizuju prskalicu na podlozi, kada se ne koristi. Pumpa je montirana na zadnji ram šasije, što omogućava lak pristup za održavanje i servisiranje. Prskalica je opremljena mehaničkim ili električnim regulatorom sa vazdušnim filterom - HARDI MATIC, a upravljanje glavnim funkcijama prskalice je pomoću MANIFOLD ventila. Moguće je zakošenje krila i prskanje samo jednim krilom. Prskalica ima trostruki nosač dizne sa polukapnim ventilom SNAP FIT. Otvaranje/zatvaranje krila je ručno ili hidraulično, a podešavanje visine je hidraulično. Rezervoar za punjenje hemikalija TurboFiller je velikog kapaciteta, pa je samo punjenje jednostavno i brzo. Jedinstveni TurboDeflector usmerivač proizvodi snažnu cirkulaciju tečnosti u rezervoaru i odlično i brzo meša i praškasta sredstva. Poseban model je TWIN STREAM sistem sa vazdušnom podrškom.
Vučene prskalice

RANGER je osnovna verzija vučenih prskalica, dizajnirana da zadovolji zahteve jednostavne i pouzdane prskalice, i vodeći je model u klasi, nudeći široku lepezu opreme. Kapacitet rezervoara je 2.500 l, a raspon krila je 12-24 m kod modela PRO VP, odnosno 18-21 m kod modela EAGLE. Prskalica se odlikuje odličnim klirensom (70 cm), jer je šasija dizajnirana tako da oštećenje kulture bude minimalno. Tragovi točkova se lako podešavaju u rasponu 1,5-2 m (po 5 cm), a prskalica je opremljena samopratećom rudom koja se priključuje na donje poluge hidraulike traktora i omogućava bolje praćenje prilikom okretanja na uvratini. Membranska pumpa je jednostavna i velikog kapaciteta (194-276 l/min), kao i TurboFiller, a rezervoar je dizajniran za optimalnu stabilnost, nisku tačku težišta i najmanje ostatke tečnosti. Otvaranje/zatvaranje krila je hidraulično, kao i podizanje i spuštanje. Krila su nošena na PARALIFT sistemu, a visina prskanja je 450-2.250 mm. RANGER ima rezervoar čiste vode i samočišteći filter protoka 400 l/min. Točkovi su 11,2x38''.NAVIGATOR spada u srednju klasu vučenih prskalica, ali se po svojim svojstvima i opremi uzdiže u klasu više. Radi se o veoma kvalitetnoj i funkcionalnoj mašini, jednostavnoj za upotrebu, koja obezbeđuje pravu vrednost za uloženi novac. Rezervoari su kapaciteta 3.000 l ili 4.000 l, a raspon krila je 12-18 m kod modela PRO, 18-28 m DELTA i 18-30 m EAGLE. Pumpa je kapaciteta 194-276 l/min, otvaranje/zatvaranje krila, kao i podizanje i spuštanje istih je hidraulično. Visina prskanja je 450-2.250 mm. Prskalica je opremljena najnaprednijom samopratećom rudom IntelliTrack, koja kombinuje odličan dizajn šasije i korišćenje vrhunskih tehnologija. Jednostavno se povezuje sa traktorom i osigurava sigurno praćenje i u teškim uslovima rada. NAVIGATOR je opremljen rezervoarom za ispiranje, zapremine 500 l, glatke unutrašnjosti, bez pregrada, pa se lako čisti. Usisni filter ima senzor koji pokazuje kada je vreme da se menja (vidi se iz traktora). Filter je velikog kapaciteta - protok 450 l/min, površina 581 cm2. Kada se filter izvadi radi čišćenja/zamene, prskalica je i dalje u radnom režimu, jer postoji mehanizam koji automatski zatvara dotok vode. Šasija je oslonjena na polipropilenske amortizere koji obezbeđuju veću udobnost i apsorbovanje udara tokom kretanja.COMMANDER je vrhunski model vučenih prskalica, koji se odlikuje kvalitetom, kapacitetom, sigurnošću, komforom i preciznošću, a u isto vreme je jednostavan za upotrebu, održavanje i servisiranje. Kapaciteti rezervoara su 3.300 l, 4.500 l, 5.500 l i 7.000 l (radijus okretanja 9 m), a rasponi krila 18-28 m kod modela DELTA, 24-36 m FORCE, 36-42 m TERRA FORCE i 18-36 TWIN FORCE. COMMANDER je opremljen pumpom 463 sa šest membrana, kapaciteta 276 l/min. Prskalica je opremljena samočištećim Cyclon filterom (400 l/min), rezervoarom za punjenje hemikalija ChemFiller (35 l), rezervoarom čiste vode za pranje ruku (17 l) i rezervoarom za ispiranje (500 l), sa diznama za ispiranje iznutra. Otvaranje/zatvaranje krila, kao i podizanje i spuštanje je hidraulično, pomoću PARALIFT sistema sa dva hidraulična cilindra. Tragovi točkova se mogu podešavati u rasponu 1,5-2,25 m. COMMANDER je opremljen DynamicFluid 4 sistemom regulacije tečnosti sa četiri senzora. Regulacija je brza i precizna. Prskalica obavlja svoj posao i meri stvarnu dozu. Kada se željena i postignuta doza razlikuju, računar reaguje i vrši korekciju. Posebna verzija je COMMANDER TWIN FORCE.
Samohodne prskalicePRSKALICE SA VAZDUŠNOM PODRŠKOM

Jedno od rešenja smanjenja zanošenja kapljica sredstva za zaštitu bilja usled delovanja vetra je korišćenje modernih prskalica koje na krilima imaju vazdušnu podršku. Takve prskalice usmeravaju vazdušnu struju odmah iza rasprskivača i ne dopuštaju kapljicama da budu izgubljene, nego ih usmeravaju direktno na cilj prskanja. Prednosti ovakvog tretiranja u odnosu na klasičnu prskalicu su sledeće:
- korišćenje manje norme tretiranja, pri čemu vazdušna struja preuzima ulogu prenosnika zaštitnog sredstva do tretirane površine,
- delovanjem vazdušne struje pokriva se veći deo tretirane biljke, što doprinosi smanjenju opasnosti od ponovnih infekcija, a zahvaljujući manjem prečniku kapi, nema slivanja zaštitnog sredstva sa lisne mase tretiranih biljaka,
- mogućnost korišćenja jeftinijih kontaktnih zaštitnih sredstava,
- mogućnost povećanja radne brzine kretanja bez povećanja mogućnosti zanošenja mlaza vetrom, koji nastaje brzim kretanjem agregata, što dodatno povećava površinski učinak,
- mogućnost korišćenja više dana u godini zbog dozvoljene brzine vetra do 8 m/s,
- vazdušna struja koju stvara ventilator prskalice sa vazdušnom podrškom u veoma kratkom vremenskom periodu prenosi zaštitno sredstvo na tretirane biljke, što ograničava njenu primenu pri većim dnevnim temperaturama i nižoj relativnoj vlažnosti vazduha.Na osnovu navedenih prednosti moguća je zaštita bilja u najpovoljnijem trenutku, smanjuje se broj preventivnih tretiranja i zaštita postaje ekološki prihvatljiva. Ovakve prskalice omogućavaju smanjenje drifta na nužni minimum, značajne uštede u potrošnji pesticida i vode i minimalno zagađenje prirodne okoline. Zbog mogućnosti postizanja većih radnih brzina, u odnosu na klasične prskalice, postižu se i veći radni učinci. Ipak, zbog troškova izrade tehnička rešenja sa vazdušnom podrškom nisu jeftina.

ATOMIZERI

Kod atomizera usitnjavanje radne tečnosti se vrši u rasprskivačima i pod dejstvom vazdušne struje, koja ujedno i transportuje kapljice do tretiranog objekta. Raspršenu tečnost prihvata struja vazduha i usmerava je na biljku koja se štiti. Osnovna podela nošenih i vučenih atomizera može se napraviti prema načinu strujanja vazduha, pa tako imamo aksijalne i centrifugalne. Osobina aksijalnih atomizera je da daju veću količinu vazduha, pa se zbog toga češće koriste u voćarstvu, dok centrifugalni imaju manji kapacitet, i zbog drugačije konstrukcije i namene češće se koriste kod prskanja vinograda.